България

Следят свлачищата с модерна системаМодерна система за мониторинг ще събира данни за свлачищата в страната.

В 26 свлачищни района се изграждат контролно-измервателни системи, които дават индикации за ново движение. Целта е ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в тези райони, посочват от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие.

Проектът е на стойност 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. европейско финансиране и 375 138,60 лв. национално финансиране.

20 са населените места, където ще се разположат измервателните системи в 16 общини: Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.

Това са райони, с проявени активни или периодично активни свлачищни процеси, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура, основни пътни артерии в страната и други. Общата засегната площ от тези процеси е над 9 хил.дка.

„Проектът е от изключителна важност, тъй като започвайки да правим път, в не малко случаи засичаме свлачище, което трябва да се укрепи, за да се продължи с пътя“, каза регионалният министър. Друг пример, който тя даде е с изграждане на водопроводи, „когато отново често пъти се натъкваме на свлачище, което трябва да се укрепи, за да продължи ВиК – мрежата“.

По думите на министъра с изпълнението на проекта не просто ще се събере една база данни, а ще могат да се направят анализи, които да се използват за превантивни дейности и при нужда ефективна защита на населението в тези райони.

„Крайната цел е създаване на безопасни условия на обитаване, на пътуване и на експлоатация на всякаква инфраструктура“, подчерта министър Комитова.

С изпълнението на проекта ще се предотврати рискът от свлачищни процеси за над 4 000 жители в тези общини.

На събитието присъства и заместник – министър Иван Шишков, както и представители на фирмите изпълнители по договора.


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *