България

Пожарникарите честват своя професионален празникБългарските пожарникари отбелязват днес професионалния си празник. Датата е определена в чест на първият събор на пожарните командири, проведен в София преди 116 години. Продължава и седмицата на пожарната безопасност с инициативата “отворени врати”.

Във връзка с провеждането на традиционната “Седмица на пожарната безопасност” от 13.09. до 19.09.2021 г. и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна планира множество демонстрации, срещи, викторини и атракции.

Ето и подробности от предвидената програма:

Дни на отворените врати, приемни за граждани, открити телефонни линии, страници в социални мрежи.

Организиране на приемна за граждани (служители) на Летище Варна, Трета РСПБЗН – Варна

18.09.2021 г. – Демонстрация на работата със специализирана пожарна техника

Площад “Антон Новак” – входа на Морската градина – Варна

13.09.2021 г.- Демонстративно проиграване на занятие и плана за евакуация в детски градини на територията на Първа РСПБЗН – Варна

1. ДГ № 25 “Златно зрънце” , ж.к. “Младост” до бл. 127

2. ДГ № 44 “Крилатко”, ж.к. “Възраждане”

3. ДГ № 30 “Мечо Пух” до бл. 43 “Чайка”

16.09.2021 г. от 10.00 ч.

Провеждане на демонстративно занятие за евакуиране на деца и гасене на пожар

ДГ № 43 ,,Пинокио”, жк “Дружба“, кв. “Аспарухово“, гр. Варна.

Инспектори ДПК и ПД във Втора РСПБЗН

 

Детска ясла № 9 ,,Детелина”, ул. “Средец“ № 12, кв. “Аспарухово“, гр. Варна

15.09.2021 г. от 10.00 ч.

Инспектори ДПК и ПД във Втора РСПБЗН

 

ОДЗ ,,Дружба”, гр. Аксаково, ул. ,,Петър Малинов”, № 17

14.09.2021 г. от 9.30 ч. -ДГ № 36 ,,Морска звездичка”, гр. Варна, кв. ,,Младост”

ВПД Н-к група ДПК и ПД в Трета РСПБЗН

16.09.2021 г. от 10.00 до 11.00 ч.- Демонстративно провеждане на обучение и занятие с персонала и провеждане на игри с децата от ДГ ,,Пролет” с. Цонево община Дългопол с тематика в областта на ПБЗН с ПА Рено Д с ДК№ В723ВХ

ДГ ,,Пролет”, с. Цонево община Дългопол

 

16.09.2021 г. от 10.30 ч. – Демонстрационно занятие в ДГ “Васил Левски” с. Ветрино, общ. Ветрино

Състезания, викторини, игри с тематика в областта на ПБЗН с деца от Детска занималня “Дъга“ гр. Варна

07.09.2021 г. от 09.00 до 11.00 ч. -Демонстративно провеждане на обучение с деца от групите за предучилищна подготовка: Детска занималня “Дъга“ гр. Варна

РСПБЗН – Долни чифлик

Честване на 45-та годишнина от основаването на РСПБЗН – Вълчи дол

От 13.09. до 17.09.2021 г. – Провеждане разяснителна кампания за дейността и целите на службите за ПБЗН в Община Аврен, Община Белослав и Кметство ,,Район Аспарухово” към Община Варна

Кметствата на гр. Белослав, с. Аврен и “Район Аспарухово“ към Община Варна

 

Провеждане и отразяване в медиите на кръгли маси, дискусии и информационни срещи, беседи, форуми и др. подобни с представители на местната изпълнителна власт, бизнеса и обществеността по въпросите на превенция и защита на населението при пожари и бедствия.

15.09.2021 г. от 10.30 ч. – Провеждане на среща с ветерани и пенсионирани служители от районната служба, с цел ангажирането им в разяснителната дейност и оказване помощ за изпълнение на задачите стоящи пред органите на ПБЗН.

Първа РСПБЗН – Варна, бул. “Сливница” № 159

Служители на Трета РСПБЗН – Варна .

17.09.2021 г. от 08.30 ч.- Срещи с ветерани и бивши служители на РСПБЗН – Провадия.

15.09.2021 г. от 09.00 ч. – Провеждане на работни срещи с представителите на местната власт, неправителствени организации и СМО за обсъждане на проблеми на пожарната безопасност, въпроси на взаимодействието и набелязване на съвместни инициативи за осъществяване на превантивна дейност, популяризиране на доброволчеството и пожарникарската професия сред населението.

14.09.2021 г. от 10.00 ч.- Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Велико Христов и ген. Илия Дончев, гр. Варна , пл. “Независимост” и градинката пред ОЦ на РДПБЗН – Варна.

Провеждане на публични места на състезания, викторини, игри с тематиката в областта на ПБЗН за деца и ученици;

16.09.2021 г. 12.00 ч – Дежурната смяна- информационно-разяснителни беседи с разпространение сред населението на материали (при предоставяне), описващи превантивните мерки и правилното поведение за защита на хората при възникване на пожари и бедствия.

 

Обществено представяне и отразяване в медиите на обновените сграден фонд и тактико-технически способности на силите за реагиране при пожари и бедствия – Община Вълчи дол.


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *