България

143 години от първата българска пощенска марка143 години Български пощенски съобщения – отбелязват се годишнините от създаването на Българските съобщения и от пускането в обращение на първата българска пощенска марка.

Временни правила за пощенската част в България” влизат в сила на 1 май 1879 г. (13 май по нов стил), а на този ден се пуска в употреба първата българска пощенска марка и се създава Пощенското управление.

Две години по-късно с Привременен устав за пощите и телеграфите, приет с Указ 275 от 24.IV.1881 г., се утвърждава изключителното право на държавата върху пощенските и телеграфни съобщения.


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *