Бизнес

Бум на строителството на жилища във Варна: Двойно повече през 2022г. в сравнение с 2021г.Броят на жилищата в новите жилищни сгради във Варна са удвоили броя си спрямо миналата година.

Това става ясно от справка на Териториално статистическо бюро Североизток за издадените разрешителни за строеж през 2022 година. Разгънатата застроена площ на новите сгради е с около 60% повече, а апартаментите в тях са се умножили повече от двойно.

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 2 380 жилища в тях и 260 484 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 78 984 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях – със 123.5%, както и общата им застроена площ – със 112.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.9% повече, а общата им застроена площ – с 58.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 63.7%, броят на жилищата в тях – над два пъти, а разгънатата им застроена площ – със 163.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 10.3% повече, а тяхната РЗП нараства над два пъти.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 399 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) – с 338 броя и София с 243 броя. През второто тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 110 жилищни сгради с 1 231 жилища в тях и със 139 152 кв. м разгъната застроена площ и на 30 други сгради с 55 495 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 48.8%, докато жилищата в тях се увеличават с 63.0%, а разгънатата им застроена площ – с 53.7%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран ръст, съответно с 42.9 и 667.5%. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 19.1%, докато жилищата в тях се увеличават със 74.4%, както и общата им застроена площ – с 43.1%.

Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но тяхната РЗП нараства над четири пъти.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив – 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) – 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София – 145 жилищни и 27 други сгради и Бургас – 117 жилищни и 38 други сгради.


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *