Любопитно

Археолози откриха интересни медни находки в Провадия-СолницатаМедните артефакти са поредните интригуващи находки, открити през последните две седмици от тазгодишните археологически проучвания на Провадия-Солницата, съобщават археолозите.

Медта е първият метал, обработван от човека. Най-ранните медни предмети, открити в днешните български земи, се датират в периода 4850 – 4700 г. пр. Хр. През следващите столетия халколитното общество акумулира значително за времето си количество мед, което оставя отпечатъка си върху целия спектър на живота.

Медните предмети не са рядко явление в праисторическия комплекс Провадия-Солницата – по-големите произхождат от халколитния некропол и обредните ями, а в селищната могила досега са откривани по-малки артефакти. През настоящия археологически сезон на селищната могила, в най-късните напластявания от халколита (4450 – 4350 г. пр. Хр.) и то в ограничен район са открити повече от дузина медни предмета – 16 на брой.

Между тях са десет шила, една двуспирална игла (запазена е едната спирала), една апликация и медно острие, както и два пръстена от меден тел. Някои са със силно корозирала повърхност. Медните шила са два вида – къси с кръгло напречно сечение и дълги с правоъгълно сечение в горния край, поставян в дръжката. Иглата е използвана вероятно за коса. Апликацията е с ромбовидна форма, вероятно с дупка в средата. Медното острие е късо, с плоска пробождащата част. Всичките тези изделия са изработени чрез отливане.

Дълго време се приема, че медните оръдия значително повишават производителността на труда в някои отрасли на живота на праисторическите хора.

Истината всъщност е друга. Халколитното общество има социална структура, която може да се оприличи на стъпаловидна пирамида.

Хората, които заемат върха на тази пирамида, притежават материални знаци – белег на висок престиж. Появата и развитието на медната металургия и съответно на медните предмети са свързани с необходимостта от обозначаване на напредналата в определени райони социална стратификация. В резултат на сложния процес на изработване на медните предмети, както и заради специфичния им блясък, те стават всепризнаван белег на висок авторитет.

Това е тяхната основна функция в обществото.

Наличието на медните арефакти е поредният признак на силно развито общество, стоящо на прага на отделянето на лидерска група, която има много от белезите на прото-аристокрация. По всеобщо признание йерархизацията на европейското общество започва в региона на долното течение на Провадийска река и Варненските езера. Предпоставките за този процес в обществото е специализираното производство на сол в праисторическия градски център Провадия-Солницата и търговията с нея на дълги разстояния.


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *