fbpx

Следвай ни в

Ръст на износа и вноса на България през първите 5 месеца на годината

Четвъртък, 14 Юли 2022 07:49 Бизнес Източник:  240

През периода януари - май 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 37 067.2 млн. лв., което е с 38.8% повече в сравнение със същия период на 2021 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През периода януари - май 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 41 702.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 42.3% повече спрямо същия период на 2021 година.

През май 2022 г. общият внос на стоки нараства с 49.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9 021.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - май 2022 г. и е на стойност 4 635.3 млн. лева. През май 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 740.9 млн. лева.

През периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 29.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 11 698.0 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Гибралтар, които формират 51.1% от износа за трети страни.

През май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 37.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 473.3 млн. лева.

През периода януари - май 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (190.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (171.0%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (14.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2022 г. се увеличава с 60.8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 18 400.3 млн. лева (по цени CIF)3 (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През май 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства със 70.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 015.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (206.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (146.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - май 2022 г. е отрицателно и е в размер на 6 702.3 млн. лева (табл. 1 от приложението).

През май 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 542.0 млн. лева.